Na osnovi člana 6. stava 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), a u vezi s Odlukom o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Gradsko vijeće Grada Sarajeva objavljenom u „Službenom glasniku BiH“, broj 15/13 od 26.02.2013. godine, sazivam konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u utorak, 12.03.2013. godine u 10.00 sati u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Izbor predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva

2. Izbor dva zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva

3. Izbor gradonačelnika Grada Sarajeva

4. Izbor dva zamjenika gradonačelnika Grada Sarajeva

5. Prijedlog Odluke o izboru članova Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sarajeva

6. Prijedlog Odluke o izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti, izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Prim. dr. Željko Ler

Napomena: Izabranim delegatima, prije preuzimanja prava i dužnosti gradskog vijećnika, uručit će se uvjerenja o dodjeli mandata.

Broj: 01-02-210/13

Datum: 04.03.2013.godine