U Sarajevu su po 32. put dodijeljena priznanja najuspješnijim kompanijama prema rezultatima poslovanja u 2018. godini, a u okviru projekta ”100 najvećih u BiH”.

Na gala svečanosti dodjele, prisustvovao je predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva, dr. Igor Gavrić.

“Veliko je zadovoljstvo svjedočiti uspješnom poslovanju i promociiji pozitivne poslovne prakse najvećih i najprofitabilnijih kompanija, kao i najvećih poslodavaca BiH. Ova manifestacija koja za cilj ima pokazati da naša zemlja ima kompanije koje su priznate na domaćem i svjetskom tržištu, prilika je i da se transparetno i objektivno pokažu poslovni uspjesi i rezultati poslovanja”, istakao je dr. Gavrić.

Poslovne novine okupile su više od 450 najistaknutijih ljudi bh. privrede koji su nosioci razvoja BiH, te je istaknut napredak bh. ekonomije i želja da taj trend bude nastavljen.

“Izbor ”100 najvećih” je jedan od projekata od nacionalnog značaja koji afirmiše razvoj i bolji poslovni ambijent za cjelokupnu privredu Bosne i Hercegovine i regiona.