Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Igor Gavrić danas je na Spomen parku Vraca, otvorio izložbu pod nazivom „Šta nam Vraca pričaju o prošlosti grada“, upriličenoj povodom Dana grada Sarajeva.

Otvaranje ove izložbe, koja ima svoju posebnu simboliku, ima za cilj da pokaže historijski značaj gradskog lokaliteta Vraca iz perioda 1941.-1945. godine, ali i značaj spomeničkog kompleksa iz 1981. godine kao kulturnohistorijskog naslijeđa BiH”, istaknuo je dr Gavrić u svom prigodnom obraćanju.

izložba slika 2

Predsjedavajući GV-a se zahvalio Historijskom muzeju BiH, koji je, u saradnji sa Gradom Sarajevom,  realizovao ovu izložbu,  u periodu od 06.04.- 09.05.2017. godine, na lokacijama Spomen park Vraca i Historijskog muzeja BiH, a s ciljem skretanja pažnje na važnost očuvanja ovog lokaliteta, kao kulturno-historijskog naslijeđa BiH.

U periodu od 07.04.-09.05.2017. godine, izložba „Šta nam Vraca pričaju o prošlosti grada?“, bit će postavljena na fasadi Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.