„Na medijima i svim nevladinim organizacijama je da što više promoviraju neformalno obrazovanje kojim se bavi svaka ozbiljna zemlja. Vjerujem da će Grad Sarajevo, koji je među prvima podržao ovaj projekat, motivirati niže i više organe vlasti da se uključe i podrže ovaj proces“, istaknuo je gradonačelnik Alija Behmen prilikom današnjeg predstavljanja Kataloga o programima neformalnog obrazovanja mladih na području grada Sarajeva. Katalog je implementirao Institut za razvoj mladih KULT u sklopu projekta “Grad Sarajevo te obrazuje!”, koji zajedno realiziraju Grad Sarajevo i UNDP kroz projekat „Jačanje lokalne demokratije II – LOD II“, koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura. Zamjenik gradonačelnika Miroslav Živanović izrazio je zadovoljstvo što je uspješno priveden kraju prvi korak o strateškom pozicioniranju neformalnog obrazovanja u Gradu i Kantonu Sarajevo.

„Sljedeći korak Grada Sarajeva je da  u saradnji sa KULT-om pripremi nove projektne aplikacije i iznađe partnere što bi omogućilo da sve ono što je sadržano u katalogu bude i realizirano u skladu sa standardima Evropske unije“, poručio je Živanović.

Prema riječima Jasmina Bešića, izvršnog direktora Instituta za razvoj mladih KULT, Katalog predstavlja sveobuhvatan pregled organizacija civilnog društva koje pružaju usluge neformalnog obrazovanja na području grada Sarajeva. Katalog bi trebao potaknuti mlade ljude da se usavršavaju i svoje slobodno vrijeme upotpune stječući nova znanja i vještine, kako bi postali aktivni i uspješni građani i građanke u zajednici u kojoj žive. Prema našim istraživanjima 10 do 15 posto mladih koristi programe neformalnog obrazovanja. Vjerujemo da će izradom ovog priručnika postotak biti veći”.

Bešić je poseban akcenat stavio na online bazu podataka sadržanu u katalogu (www.gradsarajevo.mladi.org) koja na jednom mjestu nudi pregled 102 organizacije civilnog društva u Sarajevu (koliko ih se do sada javilo) o neformalnom obrazovanju. Pretraživanje baze je moguće po oblastima, vrsti treninga, po organizacijama, dobnoj grupi, te prema tome da li se edukacija plaća ili je besplatna.

Tokom današnjeg predstavljanja kataloga, projektna koordinatorica Merima Šabić je prezentirala rezultate projekta „Grad Sarajevo te obrazuje!“, a Jasminka Proho iz Udruženja gluhih i nagluhih KS, Ajla Balagić iz HO „Altius“, Belma Bačvić iz Centra za kompjutersku edukaciju i Zula Selimović, predsjednica Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize KS, koje su prošle treninge za predstavnike/ce 30 nevladinih organizacija u sklopu aktivnosti KULT-a, iskazale su zadovoljstvo postignutim vještinama i znanjem.