U zgradi Grada Sarajeva danas je predstavljena finalna verzija Akcijskoga plana energetski održivog razvitka grada (Sustainable Energy Action Plan – SEAP),  koji je osnovni dokument za buduće planiranje aktivnosti energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na području grada Sarajeva. Izradom ovoga akcijskog plana Grad Sarajevo je ispunio obvezu preuzetu pristupanjem Sporazumu gradonačelnika, a njegovim prihvatanjem u Gradskom vijeću postat će jedan od prvih gradova u regiji koji se službeno opredijelio za održivi energetski razvitak prema izravnim smjernicama Europske komisije. Osnovni cilj Akcijskoga plana je identificirati konkretne mjere za sektore neposredne energetske potrošnje Sarajeva čija će realizacija do 2020. godine rezultirati smanjenjem emisija CO2 za 21% u odnosu na referentnu 2008. godinu. Metodologija izrade ovoga Akcijskoga plana sukladna  je smjernicama Europske komisije.

"Ovo je zajednički projekt Grada Sarajevo i Kantona Sarajevo. Potpisivanjem Povelje, obvezali smo se na europsku direktivu prema kojoj sve zemlje do 2020. godine moraju imati 20 posto manje energije iz obnovljivih izvora uz energetsku učinkovitost, koja znači postizanje istih kvaliteta u proizvodima i uslugama s manjim korištenjem energije", kazao je ovom prigodom novinarima gradonačelnik Behmen.

Voditeljica Odjela za internacionalne razvojne projekte Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)  Vesna Kolega je  govoreći o Akcijskom planu rekla da je "identificirano 39 mjera, koje imaju za cilj smanjenje emisija CO2, kao što je smanjiti energetsku potrošnju u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete i educirati građane kako mogu biti energetski učinkovitiji".

"Prije dvije godine smo, kao entuzijasti, krenuli u ovaj projekt, budući da kompletna infrastruktura, kada je u pitanju energetska učinkovitost, u KS nije bila razvijena. Nakon usvajanja na Gradskome vijeću, potrudit ću se da ovaj plan usvoji i Kantonalna skupština. Europska komisija će putem svojih revizora pratiti faze implementacije svih mjera. Ovo ne smije ostati mrtvo slova na papiru i moramo se potruditi da mjere predložene akcijskim planom budu provedene", kazao je ministar prometa KS Haris Lulić.

Kao jednu od mjera za smanjenje emisije CO2, on je naveo uvođenje prirodnog gasa u vozila gradskoga prijevoza, posebice u užoj gradskoj zoni. Kako je kazao, projekt će biti financiran iz proračuna Grada Sarajevo i KS, te iz pretpristupnih fondova Europske unije.

Izvor: Odjeljenje za odnose s javnošću & novinske agencije FENA i ONASA

[WPIMPINLINE:7595.jpg]