Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen primio je danas predstavnike Misije OSCE-a u BiH koji su ga upoznali sa projektom „18. evropska radionica o volonterizmu“. Radionicu, koja će se od 8. do 11. oktobra održati u Sarajevu, organiziraju  Britanska organizacija Community Service Volunteers – CSV i Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi u BiH.

Prema riječima Victora Manica, zamjenika direktora Odjela za demokratizaciju, OSCE-a ova konferencija okuplja profesionalne volontere iz cijelog svijeta. „Ovo će biti veliki događaj u Sarajevu jer će radionica okupiti 120 volontera među kojima će biti i volonteri iz BiH“, rekao je Manic koji je pozvao gradonačelnika da u ime grada domaćina otvori ovu radionicu.
Gradonačelnik Behmen sa zadovoljstvom je prihvatio taj poziv i pozdravio održavanje jednog ovakvog događaja u Sarajevu. „Ako će taj susret biti generator određenih promjena u našoj zajednici, a vjerujem da hoće, onda je on za svaku podršku i pohvalu“, istaknuo je Behmen.
Volunteurope predstavlja mrežu sa više od 1200 organizacija koje zajednički rade na jačanju građanskog i društvenog povjerenja. U svrhu promocije volonterizma do sada je organizirano sedamnaest VolontEurope konferencija.

Izvor: Gradska služba za odnose s javnošću