Preminuo-Alija-Behmen-nekadašnji-gradonačelnik-Sarajeva

Alija Behmen, bivši gradonačelnik Sarajeva, preminuo je sinoć u 78. godini u glavnom gradu BiH.

Behmen je obavljao dužnog gradonačelnika u periodu od 2009. do 2013. godine. Bio je istaknuti javni radnik i politički funkcioner, a pozicija gradonačelnika bila je jedna od najodgovornijih koje je obavljao tokom svoje bogate karijere.

Rođen je 25. decembra 1940. godine u Splitu, odrastao u Mostaru, ali je njegov najznačajniji javni angažman vezan za Sarajevo. Godine 1969., diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a 1974. godine odbranio magistarski rad iz oblasti marketinga. Na Ekonomskom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti modeliranja transportnih troškova i njihov utjecaj na reprodukciju i razvoj privrede.

Po završetku fakulteta, radio je na Ekonomskom institutu u Sarajevu, a od maja 1970. godine, u ŽTO Sarajevo na odgovornim dužnostima tehnoloških i ekonomskih funkcija, te zamjenika predsjednika i predsjednika Poslovodnog odbora ŽTO-a Sarajevo. U periodu od 1978. do 1980. godine, bio je predsjednik PO Radne organizacije Interšped, kada je izabran za docenta na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, gdje je danas vanredni profesor.

Od marta 2001. godine do kraja 2003. godine, Alija Behmen obavlja funkciju premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Na općim izborima 1998. godine, kao kandidat SDP-a BiH, izabran je za poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo i zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Na Općim izborima u BiH 2006. godine je izabran za poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U januaru 2009., prestao mu je poslanički mandat, kada je izabran na funkciju gradonačelnika Sarajeva.

Vrijeme ukopa i komemoracije će biti objavljeno naknadno.