Nakon poplave građani su u poplavljenim područjima izloženi različitim rizicima po njihovo zdravlje, koji se prvenstveno odnose na vodu za piće, ličnu higijenu, te higijenu hrane, prostora i površina. 1. Prvi i najvažniji rizik je voda za piće koja je kod poplava često kontaminirana. Građanima se preporučuje da piju, koriste za pripremanje hrane i održavanje lične higijene isključivo higijenski ispravnu vodu, flaširanu vodu, vodu iz cisterni ili vodu koja je prethodno prokuhana (minimalno 10 minuta nakon tačke ključanja). Flaširanu vodu treba utrošiti u što kraćem periodu nakon početka upotrebe, uz striktno poštivanje higijenskih mjera pri skladištenju i korištenju.

Kod vodosnabdjevanja iz individualnih vodoopskrbnih objekata (bunari, lokalni vodovodi) vodu ne koristiti za navedene namjene bez prethodnog laboratorijskog ispitivanja.

2. Lična higijena je posebno važna u svim vanrednim stanjima pa i kod poplava

Potrebno je posebnu pažnju posvetiti higijeni ruku, koje treba prati što je moguće češće higijenski ispravnom vodom i sapunom.

3. Higijensko postupanje sa hranom je važna preventivna mjera za sprječavanje velikog broja zaraznih oboljenja.
 
Nakon poplava koristiti isključivo sigurne namirnice kao što su razne vrste konzerviranih i namirnice koje nisu bile u kontaktu sa plavnom vodom, niti su ih mogli kontaminirati glodari i druge životinje. Veoma je važna adekvatna higijena ruku (pranje higijenski ispravnom vodom i sapunom) osoba koje pripremaju, distribuiraju i konzumiraju hranu, kao i higijena posuđa u kome se hrana sprema i distribuira.

4. Higijena prostora

Poslije poplava podrazumijeva se temeljito čišćenje svih površina, predmeta, odjeće, obuće, igračaka koji su bili u kontaktu sa vodom, nakon čega stručne ekipe treba da dezinfikuju ista. Predmete koji se ne mogu oprati treba baciti.

Prilikom čišćenja potrebno je nositi gumene čizme i nepromočive rukavice kako bi se izbjegao kontakt sa onečišćenim površinama. Nakon provedenog čišćenja obavezno je oprati zaštitnu odjeću i ruke.

Pri čišćenju obratiti pažnju na električne i plinske instalacije.

Ne koristiti električne aparate koji su bili pod vodom dok njihovu ispravnost ne ustanove stručna lica.

5. Higijena vanjskih površina
 
Podrazumijeva temeljito čišćenje i uklanjanje krutog otpada na bezbjedan način. Posebnu pažnju obratiti na leševe uginulih životinja koje treba odlagati isključivo na mjesta koja lokalna zajednica odredi za tu namjenu.

Spriječiti kontakt djece sa prethodno poplavljenim travnatim površina u trajanju od sedam dana nakon povlačenja vode.

Preporučuje se konzumiranje termički obrađenog voća i povrća sa poplavljenih područja.

Nakon provedene dezinfekcije provesti deratizaciju te, po potrebi, i dezinsekciju prostora i površina koje su bile zahvaćene poplavom.

Ako prilikom čišćenja dođe do povrjeđivanja potrebno je ranu odmah oprati higijenski ispravnom vodom te dezinfikovati.

Kod većih i dubljih povreda, a naročito kod povreda metalnim predmetima potrebno je potražiti medicinsku pomoć.

U slučaju pojave simptoma: povišene temperature, mučnine, povraćanja i proliva obavezno potražiti medicinsku pomoć.

Medicinsku pomoć potrebno je potražiti i u svim drugim situacijama koje ugrožavaju ljudsko zdravlje kao što su: udar struje, eksplozije plinskih instalacija, razne vrste trauma, ugrizi pasa, zmija i slično.
 
J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo