Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen održao je danas press konferenciju povodom pisma podrške predsjednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, NJ.E. sudije Theodora Merona, u kojem podržava inicijativu Gradske uprave za uspostavljanje informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Sarajevu, kako bi informacije o presudama i aktivnostima MKSJ-a bile dostupne široj javnosti. “Grad Sarajevo se pokazao kao entuzijastičan i predan predlagač uspostavljanja jednog informativnog centra i već se obavezao da će obezbijediti odgovarajući prostor iz vlastitog budžeta. S obzirom da je ispunjen taj temeljan preduslov, sada je vrijeme da nacionalne vlade, kao i nevladine i međunarodne organizacije, pruže finansijsku podršku potrebnu kako bi se omogućilo da informativni centar u Sarajevu započne sa radom“, naveo je, između ostalog predsjednik Meron u pismu podrške te dodao da je “MKSJ pokrenuo napore na uspostavljanju informativnih centara na više lokacija na području bivše Jugoslavije i nastavlja napore na stvaranju sličnih institucija u Hrvatskoj i Srbiji“.

„Pismom podrške koji sam prije tri dana dobio od predsjednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Theodora Merona potvrđeno je uspostavljanje informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Sarajevu“, istaknuo je gradonačelnik Behmen te novinare upoznao sa nizom aktivnosti koje je Grad Sarajevo zajedno sa Radnom grupom eksperata vodio od juna 2009. godine do danas, na osnovu inicijative Gradskog vijeća (iz aprila 2008.g.), da se arhiva ICTY preuzme i smjesti u Sarajevu, nakon što Haški tribunal prestane sa radom.
To bi, kako je naveo, bio značajan doprinos istini i povjerenju među narodima na ovim prostorima, izgradnji stabilnog mira, a posebno bi bila značajna mogućnost naučnog izučavanja te građe s ciljem spoznaje stvarne istine o onome što se događalo i da se teški i tragični događaji iz tog perioda nikada i nikome ne ponove. 

Za potrebe informativnog centra Grad je spreman ponuditi prostor Vijećnice nakon njene obnove u junu iduće godine. „Dakle, moći ćemo ponuditi adekvatan prostor, ispuniti veoma visoke tehničke kriterije, te imamo namjeru osnovati javnu ustanovu sa 5-6 eksperata koja bi se finansirala iz gradskog budžeta“, kazao je Behmen.
Gradonačelnik je dodao da su preduvjeti kvalitetnog rada centra visoko sofisticirana oprema i stalni link sa UN-om. Da bi se osigurale aktivnosti i projekti/programi informativnog centra, potrebna će biti dodatna finansijska podrška međunarodne zajednice.
„Mi već tražimo sredstva preko određenih fondacija i nadamo se da će svi oni koji su osnovali međunarodni sud, finansijski pomoći u opremanju i radu informativnog centra“, naglasio je Behmen.

Današnjoj press konferenciji prisustvovao je i Saša Madacki, član Radne grupe za uspostavljanje ovog centra, koji je istaknuo da se radi o veoma kompleksnom projektu:
“Centar neće biti pasivni čuvar certifikovanh kopija javno dostupnih dokumenata Haškog tribunala, nego proaktivni desiminator, koji će istovremeno imati edukativnu, istraživačku, muzejsku, arhivsku i izdavačku funkciju”, istaknuo je Madacki.