Povodom okončanja Prve faze projekta Gradske uprave "Program unapređenja zdravlja djece u dobi od 11–13 godina sa utvrđenim deformacijama kičme", te početka projekta "Aktivno i zdravo starenje", danas je održana press konferencija u zgradi Olimpijskog bazena Otoka.

Igor Kamočaji, zamjenik gradonačelnika Sarajeva je istakao da je jedan od prioriteta Grada Sarajeva u protekloj godini bilo zdravlje mladih sa naglaskom na fizičku aktivnost i odgovarajuću ishranu, kvalitet života stanovnika Sarajeva starijih od 65 godina, te unapređenje zdravlja majki sa novorođenom s djecom i žena uopće.

– Danas se nivo uobičajene aktivnosti svakodnevno smanjuje, kako među odraslima tako i kod školske djece i omladine. Redovita fizička aktivnost djece i omladine iznimno je važna za rast i razvoj, njihovo zdravlje i sposobnosti, ranu prevenciju razvoja arteroskleroze, što utiče na njihovo zdravlje u odrasloj dobi – kazao je Kamočaji.

Istakavši da će Grad Sarajevo nastaviti sa realizacijom ova dva projekta i u 2010.g., dogradonačelnik Kamočaji je dodao da je Grad Program unapređenja zdravlja djece u dobi od 11–13 godina sa utvrđenim deformacijama kičme finansirao sa 60.000 KM, a projekat "Aktivno i zdravo starenje" sa 15.000 KM. 

"Program unapređenja zdravlja djece u dobi od 11–13 godina sa utvrđenim deformacijama kičme je dar Gradske uprave našoj djeci", istakla je Dr Jasminka Bašić, koordinatorica projekta kojim je bilo obuhvaćeno blizu 3 hiljade djece sa područja četiri gradske općine. Oko 1.000 djece je bilo uključeno u hidrokinezi terapiju, 800 je radilo vježbe u bazenu, 600 popravilo držanje dok je oko 100 djece nastavilo se baviti profesionalno plivanjem. Projektom je bilo obuhvaćeno i 36 djece oboljele od dječije cerebralne paralize.

Cilj projekta "Aktivno i zdravo starenje", koji se trenutno realizuje na bazenu Otoka, je da se animira što više Sarajlija treće životne dobi radi boljeg okruženja i zdravijeg starenja. Koordinator projekta Aldvin Torlaković istakao je zadovoljstvo velikim odzivom naših starijih sugrađana.

– Primarno je da su polaznici relativnog dobrog zdravlja. Važno je napomenuti da prije uključivanja u program vježbi, moraju obaviti ljekarske pretrage i proći jedan broj testova koje će na bazenu obaviti naš tim stručnjaka – kazao je Torlaković.

Izvor: Odjeljenje za odnose s javnošću