Zamjenik gradonačelnice Predrag Mitrović sa saradnicima danas je  primio Nazmiju Hadžimusić, predsjednicu Udruženja roditelja i prijatelja za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom na području Kantona Sarajevo "Oaza", koja je prezentirala plan aktivnosti koje ovo udruženje, dobitnik najvećeg humanističkog priznanja Internacionalne lige humanista "Linus Pauling", nastoji sprovesti u narednom periodu.

"Grad Sarajevo će, kao i do sada podržati aktivnosti Udruženja "Oaza", koji će ovoj populaciji obezbijediti bolji i kvalitetniji život i otvoriti mogućnosti za njihov kreativan i svestran angažaman", istakao je zamjenik gradonačelnice, te pohvalio činjenicu što se na rukovodećim mjestima ovog udruženja nalaze roditelji djece sa posebnim potrebama, jer oni najbolje poznaju probleme ove djece i imaju najveću motivaciju za rad sa njima.

Predsjednica Udruženja je upoznala predstavnike Grada sa kreativnim radionicama koje uspješno rade u okviru "Oaze", a naročito je istakla rad keramičke, tkačke i art radionice, kao i  realizaciju kurseva kompjutera, koje su pohađali korisnici ovog udružanja.

Zamjenik gradonačelnice istakao je neophodnost zaštite djece sa posebnim potrebama od bilo kojeg oblika zloupotrebe, te je iskazao spremnost Grada da u skladu sa vlastitim mogućnostima i zakonskim okvirom omogući ovoj populaciji dostojanstven, osmišljen i kvalitetan život.

Izvor: Gradska uprava