Realizirani projekti Grada Sarajeva za 2002. godinu

Poslije izvršenih rebalansa, Budžet Grada Sarajeva za 2002. godinu iznosio je 11.810.132 KM. U ovoj godini Grad realiziran je 71 kapitalni projekat, odnosno više od 130 potprojekta, u čiju realizaciju je utrošeno više od polovine iznosa (oko 7 miliona KM) ovogodišnjeg budžeta.

URBANIZAM

• nastavak sanacije Bijele tabije
• sanacija Kozije ćuprije
• učešće u sanaciji kuća za stanovanje od posebnog kulturno-historijskog značaja (sanacija krova Hadžišabanovića i Saburine kuće te izrada projekta sanacije kuće u Džininoj ulici)
• Program zaštite i korištenja Vratničkog bedema
• arheološka iskopavanja na lokalitetu Isa-begove tekije
• izrada analitičko-dokumentacione osnove područja Baščaršije
• izrada projekta parka i muzičkog paviljona Atmejdan
• iluminacija kapi-kula Vratničkog bedema, Baščaršijske džamije i Šeher-ćehajine ćuprije
• Program iluminacije objekata i urbanih cjelina
• Projekat šetališta uz rijeku Miljacku
• Projekat sanacije Trim staze – Trebević
• rekonstrukcija ski-lifta Heliodrom-Bjelašnica
• postavljanje kosog lifta za pristup invalida u Narodno pozorište
• izrada pristupnih rampi za invalide na području općine Novi Grad
• sanacija stepeništa i izrada pristupne rampe za invalide na Medicinskom fakultetu
• izrada glavnih projekata pristupnih rampi i liftova za invalidne osobe
• učešće u finansiranju sanacije instalacija centralnog grijanja u stambenim objektima na Dobrinji I i IV
• ulaganje u projekte u cilju povratka ljudi u njihove stanove sanacijom zajedničkih funkcija u zgradama sa većim brojem stambenih jedinica na sve četiri gradske općine:
– Općina Novi Grad: sanirani kosi krovovi na 32 stambena objekta na tzv. međuentitetskoj liniji na Dobrinji IV (u ul. Indire Gandi 1-4, 5-7 i 8-13, u ul. Vilijema Šekspira 2-8 te u ul. Petra Tiješića 1- 9 i 2-20); urgentna sanacija krovova na stambenim objektima u ulicama Grada Bakua na br. 1, 3 i 15 i na Trgu djece Dobrinje 6, 12, 14 i 19; također saniranje krovova na stambenim objektima u ulicama: Nerkeza Smailagića 9, Semira Frašte 1, 7 i 12, Bajrama Zenunija 1 i 4, Prijedorska 12 i 14, Grada Bakua 8, Majdanska 21-23, Gradačačka 14, Grada Kalgarija 4, Emila Zole 10, Ante Babića 7, Oslobodilaca Sarajeva 9, Rudolfa E. Tomića 22, Geteova 1 i 5, Trg nezavisnosti 26, Trg solidarnosti 3 i 29, Bosanska 3 i 4, Antuna Branka Šimića 4 i 25, Trg djece Dobrinje 24, Eniza Cocalića 2, Ive Andrića 1, Trg sarajevske olimpijade 17, Teheranski trg 5 i Trg međunarodnog prijateljstva 14; zatvoreni fasadni otvori na zgradi u ul. Kasima Prohića 2 i 4; sanirana nosiva konstrukcija te zajedničke vodovodne, kanalizacione i elektroinstalacije stambenog objekta na Trgu ljiljana 36;
– Općina Novo Sarajevo: sanirani ravni krovovi i zatvoreni fasadni otvori na neboderima na Trgu heroja 8, 12 i 32; sanirani ravni krovovi stambenog objekta u Zagrebačkoj 2c i 2d; sanirana nosiva konstrukcije nebodera na Trgu heroja 8 i 32; izrada projekta sanacije nosive konstrukcije stambenih objekata na na Trgu heroja 12, 16 i 32, u ul. Hamdije Ćemerlića 31-37, u ul. Kemala Kapetanovića 36 i u Ložioničkoj 9; sanirana elektroinstalacija u neboderima na Trgu heroja 8 i 12;
– Općina Stari Grad: urađena sanacija krovova, oluka i fasada na 17 stambenih objekata kolektivnog stanovanja, u ulicama: objekat na uglu ulica Zelenih beretki i Sime Milutinovića, Zelenih beretki 5 i 10, Muvekita 3, 5, 7 i 8, Mula Mustafe Bašeskije 22, objekat od M.M. Bašeskije do Bošnjačkog instituta, Velika avlija 14, Jelića 4, Ferhadija 17a, 18, 29 i 29 u dvorištu, Garaplina 3 i 5, Isevića sokak 4b, Edhema Mulabdića 2d i 4, Logavina 24, Hadžiristića 2, Nadmlini 10, Hamdije Kreševljakovića 63, Petrakijina 3 i Ćumurija 6; učešće Grada u sanaciji 60 individualnih stambenih objekata, čiji su vlasnici iz boračke, šehidske, RVI i populacije penzionera;
Općina Centar: na neboderu u ul. Patriotske lige br. 38 sanirani lift i hidrofleks postrojenje, a na neboderima u ulicama Patriotske lige br. 22 i Skenderija br. 22 ravni krovovi; sanacijom obuhvaćeno 12 stambenih objekata kolektivnog stanovanja u ulicama: Skenderija 26, Muhameda Hadžijahića 13-15 i 38-40, Branilaca Sarajeva 34, Braće Begić 22-24, Josipa Vancaša 26, Patriotske lige 50, Nusreta Šišića Dede 5, Kaptol 5, Obala Kulina bana 14 i 17 i Ključka 4;
• usvojeno 10 regulacionih planova, čija je zakonska procedura izrade i donošenja započela tokom 2001. godine: RP «Sarajevogas-Bosnalijek», Izmjene i dopune RP prostorne cjeline Mjedenica, RP «Soukbunar», RP «Bačići», RP «Stup-Nedžarići», RP «Hrid», RP «Hepok-Čengić Vila III», Izmjene RP «Zetra», Izmjene i dopune RP «Crni vrh» i RP «Gradski park Betanija»

KOMUNALNA DJELATNOST

• četvrtina planiranog budžeta utrošena za sanaciju i rekonstrukciju 9 (devet) km saobraćajnica (izgradnja gradske zaobilaznice Dariva-Gazin han-Barutana, rekonstrukcija ulica Trebinjska, Jezero, Humačka ploča, Koševo, Dalmatinska, Mejtaš, učešće u finansiranju rekonstrukcije ul. Safeta Zajke, rekonstrukcija pješačkih staza u Ali-pašinoj ulici, projekti izrade ograda, sanacije pločnika i trotoara u ulicama Adema Buće, Bulevara branilaca Dobrinje i Gradačačka)
• semaforizacija pet raskrsnica ( Ljubljanska-Put Mladih muslimana, Drinska-Adema Buće, Safeta Zajke-Kučukalića, Aleja Bosne Srebrene kod Doma za slijepa i slabovidna lica u Nežarićima i semafor kod hotela «Bristol»)
• izgrađeno je oko 700 metara nove vodovodne mreže (u ulicama Posavska i Hasiba Brankovića) i preko 2 (dva) km nove kanalizacione mreže (u ulicama Kazandžiluk, Posavska, Gornji Velešići, Frontovska i Ćamila Sijarića)
• završeno uređenje prostora Hastahana
• uređeno dječije igralište Park Vrbanjuša
• uređena servisna zona pješačke staze Barice
• deminiranje, obnova i zaštita Arboretuma «Sedam šuma»
• izdvojena sredstva za Fond «Vrelo Bosne-Ilidža»
• sadnja japanskih trešnji, kao donacije japanske nevladine organizacije IPIL-IPIL no Kai
• hortikulturalno uređenje prostora Prve gimnazije
• pošumljavanje klizišta
• uređenje i čišćenje korita rijeke Miljacke
• saniranje oštećenja obalnog zida Drvenija-Čobanija
• sanacija klizišta u ulicama Abdulrahmana Muharemije, Mihrivode i Mahmutovac,
završeno uređenje groblja «Humka»
• Urbanističko-arhitektonsko rješenje «Šehidsko mezarje – Pomoćni stadion Koševo»
učešće u nabavci opreme za KJKP «Rad»

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

• podržani projekti OŠ «Safvet-beg Bašagić» (kutak zdravlja kroz zdravstvene radionice), OŠ «Saburina» (kompletiranje školskog orkestra) i OŠ «Meša Selimović» (nabavka muzičkih instrumenata)
• podržani projekti Druge gimnazije («Planeta Sarajevo» i «Vrijeme je za ekologiju»), Srednje škole primijenjenih umjetnosti («Bolesti ovisnosti – izgradnja negativnog stava prema toksikomaniji kod adolescenata»), Mješovite škole «Peta gimnazija i Birotehnička» (implementacija Lan mreže), Gimnazije Dobrinja (podržan projekat za nadarene učenike «Škola fizike i matematike» te su učenici ove škole uzeli učešće u realizaciji revije 56 nošnji naroda i etničkih grupa Narodne Republike Kine u Sarajevu)
• finansirano obnavljanje Muzeja Prve gimnazije
• podržana Ljetna škola fizike 2002. Društva fizičara BiH
• stipendiranje djece bez jednog ili oba roditelja putem UG «Obrazovanje gradi mir»
• finansirana Smotra naučno-tehničkog stvaralaštva mladih te podržan Savez inovatora BiH
• pružena finansijska pomoć KUID-ovima (Proleter, Željezničar, Biseri sevdaha, Lola i Ženski hor Dobrinja)
• pružena finansijska podrška Ženskom vokalnom ansamblu Allegro na Horskoj olimpijadi u Koreji, gdje je zauzeo drugo mjesto
• podržana Izložba zavičajne zbirke Biblioteke grada
• finansiran projekat Muzeja Sarajeva «Obilježavanje starih ulica u Čaršiji»
• pružena pomoć Historijskom arhivu Sarajeva da postavi izložbu «Pod polumjesecom i dvoglavim orlom» u Gracu, gdje je prikazana prošlost našeg grada
• sa NTV Hayat realiziran projekat «Koliko poznajemo historiju grada»
• pružena pomoć Speleološkom društvu «Speleo Dodo» za uređivanje i zaštitu Jame Čavljak
• zajedno sa Umjetničkom galerijom BiH podržana izložba naših likovnih stvaralaca
• Grad pomogao da se Udruženje likovnih umjetnika i primijenjenih umjetnosti BiH predstavi na međunarodnom Bijenalu grafičkog dizajna u Brnu
• finansijski podržana postavka izložbe «Novi južni Vels» Kemala Hromića u Ljubljani
• finansijski podržana izložba karikatura Alije Hafizovića Hafa i grupne izložbe pod nazivom «Homo Homini Lumen» u Sarajevu
• podržan rad Narodnog pozorišta i Kamernog teatra 55 (Pukovnik Ptica)
• podržane aktivnosti Kamernog orkestra i Samostalne organizacije nove muzike – SONEMUS
• i ove godine podržane tradicionalne kulturne manifestacije (Sarajevska zima, MESS, Jazz festival, Sarajevo Film Festival, Sarajevski dani poezije, Baščaršijske noći i Međunarodni festival folklora)
• podržani projekti za osobe sa posebnim potrebama
• podržano obilježavanje jubileja «Prosvjete» i «Napretka», «Prijatelja» i SARTR-a
• tragom inicijative Gradskog vijeća, legenda bh. košarke Mirza Delibašić zasluženo dobio svoju dvoranu u Skenderiji, a Davorinu Popoviću – Pjevaču, njegovi prijatelji uz pomoć Grada poklonili pjesmu «Pjesmu za Davora»
• SUBNOAR uz podršku Grada izdao svoju publikaciju «Glas antifašista»
• podržano održavanje Međunarodne konferencije u Sarajevu «Djeca – žrtve rata i mira»
• finansijski podržan projekat Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava «Stradanja Sarajeva za vrijeme agresije na R BiH 1991-1995»
• pružena finansijska podrška nezavisnom magazinu «Dani» za štampanje specijalnog priloga «Sjećaš li se Sarajeva»
• Grad učestvovao u finansiranju početka realizacije projekta ARS AEVI – izgradnje Muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu
• podrška razvoju košarkaškog podmlatka (KK MV Basket)
• podrška razvoju takmičarskog podmlatka u dizanju tegova (Klub dizača tereta «Željezničar»)
• zahvaljujući podršci Grada, održan Međunarodni juniorski atletski miting u Sarajevu
• podržana Sportska gimnazijada
• podržani programi saveza zimskih sportova
• u saradnji sa Ski-klubom «Širokača», organizirana tradicionalna manifestacija «Svi na snijeg» na Igmanu
• Grad donirao sportske rekvizite učenicima svih 30 srednjih škola na području Kantona Sarajevo
• podržan plivački sport (Plivački klub «Bosna»)
• podržana škola plivanja za invalidnu djecu i omladinu
• podržana škola odbojke u školama
• podržana stonoteniska škola (Stonotenski klub «Sarajevo»)
• planinarsko društvo «Bjelašnica» uz podršku Grada organiziralo zimovanje i boravak sarajevskih mališana na planinama
• podržana sportska i rekreativna aktivnost slijepih i slabovidnih osoba
• uz podršku Grada osigurano ljetovanje izviđačima na Boračkom jezeru
• podržan Memorijalni turnir u malom nogometu «Asim Ferhatović Hase»

STAMBENI FOND GRADA SARAJEVA

Počela je izgradnja prvog od planirana dva stambeno-poslovna objekta na Šipu – P6, koji sadrži 17 stanova i 2 (dva) poslovna prostora, korisne površine 1.100 kvadrata. Stanovi su različite strukture: od jednosobnih površine 40 kvadrata do trosobnih stanova površine 78 kvadrata. Prodajna cijena za jedan kvadrat korisne površine stana je 1.290 KM.

JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM GRADA SARAJEVA

OPĆINA NOVO SARAJEVO – u ovoj godini nastavljena realizacija ovog projekta:

• nabavka i implementacija programske i računarske opreme za personalnu evidenciju i podršku kancelarijskom poslovanju – internoj komunikaciji (protokol i arhiva)
• revizija projektnih rješenja

OPĆINE NOVI GRAD I STARI GRAD

• uspostavljanje i opremanje informatičkog centra
• izrada Glavnog idejnog projekta Informacionog sistema ovih općina
• izrada projekta lokalne računarske mreže
• nabavka računarske i komunikacione opreme
• nabavka licencnog softvera
• aplikativni softver za matične evidencije
• izgradnja lokalne računarske mreže
• stručna informatička obuka uposlenih
• digitalizacija podataka
• revizija projektnih rješenja

PROJEKAT «SARAJEVO ZDRAVI GRAD»

• u ovoj godini Pilot projekat: Dream City-Lidköping-Sarajevo implementirao se u dvjema mjesnim zajednicama Općine Centar (Marindvor-Crni Vrh i Šip-Betanija) u cilju aktivnog učešća građana u procesima održivog demokratskog razvoja – Projekat «Sarajevo zdravi grad» uključit će se u dvije kampanje: 07. aprila Dan zdravlja i 31. maja Dan nepušenja
• ostvarena saradnja s Lokalnom inicijativom žena u cilju realizacije projekta «Žene mijenjaju grad»
• Projekat «Zdravlje mladih» ima za cilj edukaciju mladih ljudi o činjenicama u vezi sa HIV/AIDS-om i seksualno prenosivim infekcijama kao i o činjenicama u vezi sa zloupotrebom droga i HIV/AIDS-om, te o aktivnostima u vezi s prevencijom upotrebe duhana kod školske djece i omadine
• razvijeno partnerstvo sa Udruženjem građana oboljelih od dječije cerebralne paralize s ciljem psihosocijalne podrške roditeljima i iniciranja grupa za samopomoć

POMOĆ ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA

• nabavljen ECG aparat za potrebe Opće bolnice
• Klinici za bolesti srca i reumatizma Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu nabavljena dva defibrilatora, četiri EKG 3-kanalna aparata i dva 6/12 kanalna EKG aparata

• Neurološkoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu nabavljeni EEG aparat i EMG/EP aparat