U prostorijama Policijske uprave Novi Grad danas su puštena u rad dva sistema za video nadzor na javnim površinama u općinama Novo Sarajevo i Novi Grad. Kako je istaknuo zamjenik gradonačelnika Sarajeva Miroslav Živanović, radi se o projektu koji je Grad Sarajevo pokrenuo 2009. godine u saradnji sa policijskim upravama s ciljem poduzimanja preventivnih mjera i radnji na sprečavanju činjenja krivičnih djela i najtežih oblika narušavanja javnog reda i mira, te efikasnijeg rada policijskih službenika na rasvjetljavanju tih djela i korištenja video snimaka u procesu dokazivanja određenih inkriminiranih radnji. Policijske uprave Novo Sarajevo i Novi Grad definirale su 26 lokacija za postavljanje video nadzora. Ovim je završena I faza projekta, instalirana su 2 nadzorna centra koja se nalaze u policijskim upravama Novo Sarajevo i Novi Grad, postavljena 2 bežična sistema i postavljene su nadzorne kamere na 5 lokacija i to: Trg ZAVNOBIH-a, ulica Zagrebačka, Trg Heroja, ulica Put mladih muslimana, te zgrada Općine Novo Sarajevo.

Policijski komesar Kantona Sarajevo Vahid Ćosić zahvalio je Gradskoj upravi i gradskim općinama na ovoj značajnoj donaciji koja će, kako je rekao, mnogo pomoći policijskim službenicima u njihovom preventivnom i operativnom radu.

Ukupna vrijednost ovo projekta iznosi 368.594,99KM. Vrijednost radova u I fazi iznosi 198.137,21 KM. U budžetu Grada Sarajeva za 2011.godinu osigurana su sredstva za II fazu projekta.

Početkom aprila ove godine trebala bi započeti i  II faza projekta koja podrazumijeva postavljanje nadzornih kamera na ostalim lokacijama i to: Spomen park “Vraca”, prevoj Vraca , zatim ulice: Grbavička, Vilsonovo šetalište, E.Šehovića, Velešići, DŽ.Bijedića, zgrada Općine Novi Grad, Trg nezavisnosti , Trg nezavisnosti – Centar za razvoj biznisa, dvorana na Mojmilu, Teheranski Trg 11, MZ Saraj Polje, Lukavička cesta, Dobrinja1, Plavi Put, MZ Dobrinja A i B, Bulevar branilaca Dobrinje, Bulevar branilaca Dobrinje – sportska dvorana, Otoka, OŠ Buća Potok, Dom zdravlja B.Potok.

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo zahvalio je Gradskoj upravi koja je pokrenula ovaj projekat a u koji će se uključiti i ostale gradske općine. Prema njegovim riječima, Općina Novo Sarajevo je u svom budžetu za ovu godinu planirala 100.000 KM za ovaj projekat.