Klub ranijih gradonačelnika Sarajeva pozdravio je presudu Ustavnog suda FBiH po zahtjevu gradonačelnika Alije Behmena za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi s odredbama članova 2., 3., 4., 5. i 10. Zakona o imovini Kantona Sarajevo, kojom je utvrđeno da je povrijeđeno pravo Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu, te kojom se Gradu vraća njegova imovina. „Zaokupljeni sudbinom i pravnim statusom Grada drastično ograničenih mogućnosti i nadležnosti, sa zadovoljstvom smo, kao raniji gradonačelnici Sarajeva, dočekali presudu Ustavnog suda FBiH kojom se utvrđuje kako je pojedinim članovima Zakona o imovini Kantona Sarajevo povrijeđeno pravo Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu.

Vjerujemo da je to možda sitan korak, ali snažan poticaj u nastojanjima na uspostavljanju Sarajeva kao stvarno glavnog grada jedne suverene države, za kakvo su se Deklaracijom o slobodnom i jedinstvenom Sarajevu iz jula 1994. godine opredijelili njegovi građani, za kakvo smo se i za kakvo se i danas i mi zalažemo.

Čestitajući Upravi Grada na postignutoj pobjedi, očekujemo da će ona i dalje djelovati u istom pravcu na dobrobit Grada i njegovih građana“, istaknuli su raniji gradonačelnici Sarajeva.

Izvor: Odjeljenje za odnose s javnošću