Svjetska međunarodna asocijacija „Gradonačelnici za mir” (Mayors for Peace) je mreža gradova koja promovira mir i uspostavu svijeta bez nuklearnog naoružanja do 2020. godine. Ova asocijacija proglasila je Grad Sarajevo vodećim gradom „Gradonačelnika za mir“ u Bosni i Hercegovini od 2015. godine, koji će promovirati proaktivne i nezavisne aktivnosti prilagođene regiji. Danas ovu mrežu čini 6.675 gradova iz 160 zemalja i regija, koji izražavaju podršku ukidanju nuklearnog oružja, među kojima su i bosanskohercegovački gradovi/općine: Banja Luka, Banovići, Pale-Prača, Sarajevo, Srebrenica, Srebrenik, Tešanj, Velika Kladuša, Vitez i Zenica.

Grad Sarajevo će kao vodeći grad regionalnog ureda Sekretarijata u Hirošimi nastojati uspostaviti odgovarajući sistem za jačanje mreže među gradovima članovima, proširiti članstvo, te u cilju ukidanja nuklearnog oružja do 2020. godine, dodatno unaprijediti aktivnosti „Gradonačelnika za mir“ u Bosni i Hercegovini.

Grad Sarajevo je od 2006. godine član „Gradonačelnika za mir“. Ova asocijacija je od 1990. godine, na inicijativu tadašnjeg gradonačelnika Hirošime, registrirana kao nevladina organizacija s programom koji, uz podršku UN-a, promovira trajni mir u svijetu i solidarnost gradova u potpunoj zabrani nuklearnog naoružanja do 2020. godine.