Sarajevska vijećnica je ovih dana dobila parking za bicikle, na kojem će ljubitelji dvotočkaša od sada moći svoje bicikle besplatno parkirati ispred ovog objekta. Grad Sarajevo se ovim projektom pridružuje ostalim institucijama koji su prepoznali važnost što aktivnijeg korištenja bicikala, s obzirom da je evidentna popularizacija biciklizma koja se ogleda u sve većem broju biciklista koji to prijevozno sredstvo koriste ne samo u rekreativne svrhe nego sve više i u transportne. S druge strane, razvoj biciklističkog saobraćaja u urbanim sredinama pozitivno utječe na zdravlje, ekologiju, uštedu energije…

Parking za bicikle je jedan u nizu projekata koje je Grad Sarajevo inicirao, a realizovao zajedno sa Direkcijom za ceste KS u cilju uređenja vanjskog dijela objekta Vijećnice.

U proteklom periodu, u okviru ovog projekta, postavljena je i ustakljena zaštitna ograda, u ulicama Brodac i Obala Kulina bana zaštitni granitni stubići, te popločan trotoar u granitnoj kocki u ulicama Brodac i Telali.

Turisti i gosti grada prilikom posjete Vijećnici, mogu saznati više informacija o ovom kulturno-historijskom spomeniku putem info-table koja se nalazi na pločniku ispred glavnog ulaza. Ovaj objekat dekorisan je i cvjetnim aranžmana, a na ogradi lođe na prvom spratu postavljeni su jarboli sa zastavama.

U planu je da se dio parkinga Vijećnice pretvori u mali park sa fontanom.