Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac, sa zamjenicom predsjedavajućeg Gradskog vijeća Tatjanom Ljujić-Mijatović i svojim zamjenikom Josipom Jurišićem primila je učesnike 7. Koordinacionog sastanka Regionalnog programa Vijeća Evrope za kulturno i prirodno naslijeđe u Jugoistočnoj Evropi.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici Vijeća Evrope, Evropske komisije, Razvojne banke Vijeća Evrope i predstavnici šest zemalja iz regiona zaduženi za implementaciju Programa, te predsjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Amra Hadžimuhamedović.

Projekat integrisane rehabilitacije naslijeđa – Procjena stanja arhitektonskog i arheološkog naslijeđa predstavlja B komponentu Regionalnog programa i ima četiri faze. Druga faza predstavlja Prioritetnu listu intervencija koja uključuje 19 nacionalnih spomenika BiH ocijenjenih kao nacionalna dobra od posebnog značaja za evropsko naslijeđe, a predstavljaju prioritete koji zahtijevaju provođenje hitnih mjera zaštite. Sarajevska Vijećnica nalazi se na ovoj, Prioritetnoj listi intervencija Vijeća Evrope.

S obzirom da su treća i četvrta faza Preliminarna tehnička procjena stanja i Izrada fizibiliti studije, što podrazumijeva kandidiranje za strana ulaganja, gradonačelnica Sarajeva koja je lider projekta obnove Vijećnice i predvodi Koordinacioni odbor za obnovu, upoznala je goste sa aktivnostima koje se poduzimaju u procesu obnove, te sa dosadašnjim ulaganjima Vlade R Austrije i Evropske komisije.

“Ekspertna komisija uradila je Projektni zadatak na osnovu kojeg je objavljen  međunarodni tender za izradu Projekta obnove Vijećnice, a za šta su sredstva osigurana iz budžeta Kantona, Grada i Općine Stari Grad. Očekuje se da će izrada glavnih projekata trajati do kraja 2006. godine, a početak građevinskih radova planira se za 2007. godinu.”, istakla je gradonačelnica Borovac.

Gradonačelnica je pozvala predstavnike Vijeća Evrope, Evropske komisije i zemalja regiona da u granicama svojih nadležnosti lobiraju za obnovu  sarajevske Vijećnice kako bi se osigurala sredstva za daljnje faze odnosno izvođenje radova.

Izvor: Gradska uprava