Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić održao je danas sastanak sa švicarskom delegacijom, predvođenom ambasadorom Švicarske Nj.E. Andre Schallerom i Edmond Offermannom, inicijatorom donacije žičare Sarajevu iz švicarskog zimskog centra Grachen. Tema sastanka bila je Trebevićka žičara. U okviru razgovora o žičari, Offermann je Gradu Sarajevu ponudio privatnu donaciju u iznosu od 3,8 miliona švicarskih franaka: ‘’Radi se o materijalnoj donaciji, koja uključuje elektromehaničku instalaciju, sačinjenu od upravljačke jedinice i motora – srca žičare, koju će isporučiti i instalirati specijalna međunarodna kompanija po mom izboru“, istaknuo je Offermann. Također u svojoj ponudi istaknuo podršku stručnog tima švicarskih inžinjera, te uslov da sve bude instalirano i sprovedeno po evropskim standardima. Offermann je kazao da donacija ne obuhvata izgradnju polazne i dolazne stanice, izgradnju stubova, trasu žičare i upravljanje projektom, te da su to obaveze Grada. Uslov koji je Offermann postavio jeste da do kraja maja 2015. godine bude postavljen prvi stub, kako bi se pristupilo instalaciji elektromehaničke opreme.

Na kraju je izrazio nadu da će građani u 2016. godini biti u mogućnosti da koriste Trebevićku žičaru.

Gradonačelnik se zahvalio na velikodušnoj donaciji, kazavši kako je ovom donacijom kompletirana već ranije donirana oprema za Trebevićku žičaru.  Komšić je istakao da su ovim sastankom riješene mnoge nedoumice i problemi koje je Gradska uprava imala, jasno precizirane obaveze i odgovornosti Grada, te da će učiniti sve da se krene u realizaciju projekta. Predstoji formiranje ekspertnog tima sačinjenog od domaćih i švicarskih stručnjaka koji će obaviti sve pripreme kako bi se krenulo sa projektom.

Ambasador Švicarske Andre Schaller pozvao je gradske vlasti da iskoriste ovu donaciju na najbolji mogući način: „Ovo je jedan od prvih infrastrukturalnih projekata koji povezuje Sarajevo i Istočno Sarajevo“, istaknuo je ambasador te kazao da Švicarska ambasada u BiH zajedno sa Delegacijom EU u BiH podržava privatnu i velikodušnu ponudu g. Offermanna.

Holger Schroder, član delegacije ispred Evropske komisije koja je finansirala studiju izvodljivosti, podržao je projekat obnove Trebevičke žičare i naglasio spremnost i otvorenost na daljnu podršku, pogotovo kad je riječ o iskorištavanju turističkih potencijala i buduće turističke ponude Trebevića.

Igor Golijanin, šef Kabineta gradonačelnika Istočnog Sarajeva izrazio je zahvalnost na donaciji i naglasio kako se ne radi samo o obnovi žičare, nego i o revitalizaciji Trebevića kao olimpijskog i turističkog centra. Složio se sa gradonačelnikom Komšićem da se kompletan projekat treba posmatrati kao jedinstven projekat Sarajeva i Istočnog Sarajeva.