Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na danas održanoj 11. sjednici, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, usvojilo je Odluku da se Pojedinačna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2014. godini za doprinos u oblasti kulture dodijeli velikoj sarajevskoj glumici i prvakinji drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, Nadi Đurevskoj. Arhitekti Ferhad Mulabegović i Smajo Mulaomerović, koji su u kontinuitetu od 1996. do 2008. godine izradili cjelokupne projekte obnove Vijećnice, te u jednom dijelu realizacije ovih projekata učestvovali i kao supervizori – dobitnici su Grupne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2014., dok je našoj nogometnoj reprezentaciji pripala Kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2014. Plasmanom na Svjetsko prvenstvo u Brazilu ove godine, naši zmajevi su ostvarili historijski uspjeh jer BiH prvi put učestvuje na Svjetskom prvenstvu.

Tilman Zulch, predsjednik Društva za ugrožene narode Internacional, Odlukom Gradskog vijeća proglašen je Počasnim građaninom grada Sarajeva. Tilman Zulch je, kako je navedeno u obrazloženju, jedan od najpoznatijih svjetskih boraca za odbranu ljudskih prava koji je među prvima odlučno digao glas protiv agresije na našu zemlju.

Počasnim građaninom grada Sarajeva, odlukom Vijeća, proglašen je i gradonačelnik Grada Zagreba, Milan Bandić, koji je svojim izrazito prijateljskim djelovanjem, inicirao, podržavao i realizirao niz projekata, posebno u oblasti umjetnosti i kulture, doprinoseći boljoj saradnji Sarajeva i Zagreba kao glavnih gradova i lokalnih zajednica.

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojene su i odluke o dodjeli priznanja „Graham Bamford“ Goranu Čengiću i Srđanu Aleksiću, posthumno, za iskazanu izuzetnu građansku hrabrost, solidarnost, humanost i altruizam.
Vrhunski sportista – rukometaš Goran Čengić, tokom opsade Sarajeva, ubijen je 14. juna 1992. godine, kada je pokušao na Grbavici zaštiti svog komšiju Husniju Ćerimagića.
Trebinjac Srđan Aleksić izgubio je život 21. januara 1993. godine braneći sugrađanina svog prijatelja muslimana Alena Glavovića od premlaćivanja.

Vijećnici su prihvatili Odluku o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ Huseinu Hasaniju, čika Miši posthumno, jedinom i najpoznatijem uličnom čistaču cipela, koji je bio simbol ovoga grada, te svojom vedrinom i lijepom riječju stekao naklonost i poštovanje svojih sugrađana.
Najmlađem sarajevskom i bh. kantautoru Edinu Taloviću, Odlukom gradskih vijećnika, pripalo je priznanje „Sarajevska pahuljica“. Ovaj mladi umjetnik je od svoje devete godine počeo pisati pjesme i muziku: autor je već preko 60 pjesama na bosanskom, engleskom i turskom jeziku. Kao solista u mlađoj konkurenciji do 17 godina, Edin je u kontinuitetu od 2007. do 2013. godine, predstavljao BiH i grad Sarajevo na mnogim međunarodnim takmičenjima i uvijek se vraćao sa jednom od nagrada.

Vijećnici su danas usvojili Odluku o obilježavanju datuma, događaja i ličnosti od značaja za Grad Sarajevo. Kalendar obilježavanja datuma, događaja i ličnosti od značaja za Grad Sarajevo, utvrđen je na osnovu odredbi Statuta Grada Sarajeva i Kalendara Kantona Sarajevo za obilježavanje datuma, događaja i ličnosti iz perioda narodnooslobodilačkog rata 1941.-1945. i iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine.
Vijeće je prihvatilo Odluku o usvajanju, odnosno o provođenju  Regulacionog plana „Ahatovići“, kao i Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Rajlovac III“. Prihvaćen je, također, Program obilježavanja 6. aprila – Dana grada Sarajeva u 2014. godini, Izvještaj  o aktivnostima Grada Sarajeva na planu saradnje u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u toku 2013. godine, kao i Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2013. godini za oblast kulture, sporta i obrazovanja.

Vijećnici su utvrdili Nacrt etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Sarajeva i uputilo ga u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Sa dnevnog reda je povučen Nacrt Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar Marijin Dvor“ – lokalitet Kvadrant „B“.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o dosadašnjim aktivnostima na pripremi organizacije XIII EYOF 2017 Sarajevo&East Sarajevo, Informaciju o uspjehu učenika u srednjim školama sa područja grada Sarajeva u školskoj 2012./2013. godini, te Informaciju o aktivnostima Grada Sarajeva na pripremama i provođenju kulturnog programa „Sarajevo, evropski most kultura 2014. godine“ i drugim aktivnostima na obilježavanju značajnijih datuma u 2014. godini.