Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1956. godinu:

Pojedinačna: Dimitrijević Vojo

Grupna: Čičin-Šain Andrija i Baldazar Mirjan