Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1958. godinu:

Pojedinačna:
Đačić Jolanda    
Hromadžić Ahmed    
Klaić Smiljan    
Kovačević Zdravko    
Pozajić Mladen