Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1959. godinu:

Pojedinačna:
Cistler Vanda    
Horvat Franjo    
Janjić Tomo    
Kecmanović Ilija    
Korenić Jurisav    
Kuruzović Tomo     
Todorović Mica