Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1960. godinu:

Pojedinačna:
Badrov Veselin    
Brkanović Ivan    
Hozić Arfan    
Leovac Slavko    
Najdhart Juraj