Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1961. godinu:

Pojedinačna:
Babić Olga    
Bačanović Milivoje    
Janković Živorad    
Kadić Muhamed    
Kruševac Todor    
Lukavac Hamid    

Kolektivna:
POZORIŠTE LUTAKA SARAJEVO

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }