Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1962. godinu:

Pojedinačna:
Grigovorić Boro    
Kulidžan Dragan    
Ramić Rizo
Selimović Meša    
Špiler Miroslav    

Grupna:
Prof. Radojčić Svetozar, Enriko Josif, Jovičić Slobodan, Karamehmedović Muhamed