Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1969. godinu:

Pojedinačna:
Berber Mersad
Brkić Sead
Deronja Abaz
Divčić Sofija
Hadžismajlović Vefik
Ibrahimović Ejub
Kapidžić Hamdija
Koljević Svetozar
Dr. Kuna Herta
Kuzmić Rikard
Ljubović Ibrahim
Mićanović Slavko
Mirić Tihomir
Rošulj-Malkin Danica

Grupna :
Razlog Petar, Hadžiefendić Šemso, Selimović Salko i Gorović Murat

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }