Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1974. godinu:

Pojedinačna:
Buljubašić Milica
Čaušević Hašim
Dobrović Vladimir
Kalcina Ivan
Knežević Jelka
Dr. Kovač Nikola
Maleš Dušan
Materić Lazo
Mihaljević Mihajlo
Sandžaktarević Muhamed
Prof. dr. Sarajlić Ešref
Dr. Softić Dževad

Kolektivna:
OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }