Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1986. godinu:

Pojedinačna:
Dr. Buturović Dženana
Dunkić Ivo
Đurović Milo
Karavdić Zlatan
Dr. Kecmanović Dušan
Magdić Josip
Okuka Miloš
Ožegović Ladislav
Pezer Marko
Sidran Abdulah
Sikimić Gojko
Todorović Mladen
Tomičić Mato
Dr. Tomašević Milorad
Uzelac Uglješa
Vlačić Antonije

Grupna:
Alikalfić Lidumil, Djapa Dušan i Morankić Osman

Kolektivna:
„BOSNA“ Šahovski klub“

OŠ „MILJENKO CVITKOVIĆ“

„SVJETLOST“ SOUR

„TVORNICA ARMATURA“ OOUR SOUR-a „Energoinvest“