Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1988. godinu:

Pojedinačna:
Prof. dr. Cvjetković Trajko
Efendić Suljo
Hasanbegović Safet
Hubana Alija
Josipović Stevan
Kukavica Sulejman
Stojiljković Dara
Dr. Šilić Čedomil
Šeremet Ivo
Prof. dr. Verbić Branislav

Kolektivna:
SOUR „FAMOS“ (RO „Koran Pale“)

ISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO

SMUČARSKI KLUB SARAJEVO