Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1989. godinu:

Pojedinačna:
Dr. Andrijanić Stiepo
Dr. Beganović Mustafa
Delić Hamdija
Jovandić Slobodan
Dr. Lešić Josip
Starović Boriša
Dr. Vujović Predrag

Kolektivna:
MUZEJ GRADA SARAJEVA

OŠ „HASAN KIKIĆ“

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }