Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1991. godinu:

Pojedinačna:
Abadžić Nijaz
Blagojević Slobodan
Prof. dr. Dizdarević Ismet
Dr. sci. Hadžijahić Hasan
Jabučar Asim
Musić Sead
Rakanović Mila
Rolinc Vladimir
Dr. Selesković Faruk

Kolektivna:
Klinika za tuberkulozu i određene hronične plućne bolesti Kasindo

Predstava „Carmina Burana“, predstava Narodnog pozorišta u Sarajevu

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }