Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1992. godinu:

Pojedinačna:
Dimitrijević Braco
Prof. dr. Dolarević Hamdija
Drašković Ratko
Gojer Gradimir
Jovičić Dragan
Leissner Bernd
Mešanović Enver
Milić Goran
Oršolić Marko
Pivac Nada
Dr. Sofradžija Avdo
Šarić Ivica


Grupna:
Mandić Rajko i Hamšić Vedad

Kolektivna:
JEVREJSKA OPŠTINA U SARAJEVU

„OKO“ Grafičko-izdavačka kuća