Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1992. godinu:

Pojedinačna:
Dimitrijević Braco
Prof. dr. Dolarević Hamdija
Drašković Ratko
Gojer Gradimir
Jovičić Dragan
Leissner Bernd
Mešanović Enver
Milić Goran
Oršolić Marko
Pivac Nada
Dr. Sofradžija Avdo
Šarić Ivica


Grupna:
Mandić Rajko i Hamšić Vedad

Kolektivna:
JEVREJSKA OPŠTINA U SARAJEVU

„OKO“ Grafičko-izdavačka kuća

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }