Skaka-potpisao-ugovor-sa-Fondacijom-lokalne

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka posjetio je danas Fondaciju lokalne demokratije koja od 2000. godine realizira projekt Sigurne kuće u kojoj žene, djeca i djevojke – žrtve nasilja u obitelji pronalaze utočište.

S Jasminom Mujezinović, izvršnom direktoricom Fondacije lokalne demokratije potpisao je Ugovor o realizaciji odobrenih sredstava iz Proračuna Grada Sarajeva za 2018. godinu. Ovaj novac bit će usmjeren za financiranje troškova boravka korisnika u Sigurnoj kući. Grad Sarajevo u kontinuitetu pomaže jedinu ustanovu ove vrste na širem području Sarajeva koja pored zaštite žrtvama nasilja u obitelji, pruža psihosocijalnu rehabilitaciju za normalan i dostojanstven život.

“Naša je obveza pomoći i podržati ovakve projekte institucionalno, ali kao pojedinci. Posao koji ova institucija obavlja od velikog je značaja, zbog čega ćemo uvijek biti uz njih”, rekao je gradonačelnik Skaka.