Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka primio je novoimenovanu ambasadoricu BiH u Kraljevini Španiji, Danku Savić i poželio joj uspješan mandat i intenzivniji angažman na jačanju bilateralne saradnje dvije prijateljske zemlje. Gospođa Danka Savić je svojevremeno završila uspješan mandatni period ambasadorice BiH u Republici Češkoj.

Skaka je ukazao na spremnost za snažniju saradnju sa glavnim gradom Španije, Madridom u obostranom interesu i to u različitim oblastima, posebno u kulturi i turizmu.

Ocijenjeno je da se na osnovu Sporazuma o bratimljenju Sarajeva sa Madridom konkretizuju i definiraju konkretni projekti koje bi Grad Sarajevo implementirao zajedno sa španskom prijestolnicom, s ciljem prezentacije kulturnih, turističkih i privrednih potencijala.

Novoimenovana bh. ambasadorica u Kraljevini Španiji je kazala kako će slijediti tradiciju dobrih odnosa i saradnje Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije, ali i ojačati međusobne veze između njihovih glavnih gradova.