Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 21. sjednici, koju je otvorio Miro Lazović, zamjenik predsjedatelja Gradskog vijeća, minutom šutnje, odalo počast preminulom sugrađaninu, velikom umjetniku i laureatu najvišeg priznanja Grada Sarajeva, Kemalu Montenu. Službenim obavještenjima Mandatno – imunitetskog povjerenstva vijeće je upoznato o prestanku mandata gradskih vijećnika Sabahudina Delalića, Amela Mekića i Harisa Plehe. Kao posljedicu prestanka ovih mandata Gradsko vijeće je, svojim odlukama, razriješilo funkcije Predsjedatelja Gradskog vijeća Sabahudina Delalića, te razriješilo dužnosti više članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Također, informacijama Mandatno – imunitetskog povjerenstva, Gradsko vijeće je službeno upoznato o dodjeli mandata gradskog vijećnika Ćosić Vernesu, Kovačević Slavenu i Smječanin Jasminu koji su, zatim, davanjem svečane izjave primili dužnost i stekli prava i obveze gradskog vijećnika.

U nastavku sjednice izabrani su novi članovi radnih tijela uključujući i članove Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2015. godini.

Na današnjoj sjednici usvojen je Program međunarodne suradnje Grada Sarajeva za 2015. godinu u kojem su sadržani temeljni ciljevi i smjernice ka poboljšanju međunarodne suradnje Grada Sarajeva u narednom razdoblju.

Gradski vijećnici su usvojili i Odluku o uspostavi suradnje između Grada Sarajeva i Grada Bad Ischlaha s ciljem jačanja prijateljstva i unapređenja međusobne suradnje na svim područjima od interesa za građane ovih gradova.

U nastavku zasjedanja, razmotren je i usvojen Elaborat o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen-obilježja i spomen-ploča na području grada Sarajeva, a koji su od interesa za Grad Sarajevo.

Također, gradski vijećnici su razmotrili i Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulativnog plana „Reljevo“, te ga, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Razmotren je  i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, koji je, također, svojim zaključkom upućen u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Na današnjoj sjednici, nisu razmatrane odluke o pristupanju Grada Sarajeva određenim asocijacijama koje su bile sadržane u prijedlogu dnevnog reda, jer je Gradonačelnik svoje prijedloge povukao, na početku sjednice. Također, povukao je i Nacrt Odluke o usvajanju s Nacrtom Odluke o provedbi Regulativnog plana „Kanara”.

Gradski vijećnici su napravili stanku u radu sjednice kako bi nazočili komemoraciji Kemalu Montenu u Narodnom kazalištu.

Poslije stanke, uslijedio je izbor predsjedatelja Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Tako je, tajnim glasovanjem, većinom glasova, za predsjedatelja Gradskog vijeća Grada Sarajeva izabran gradski vijećnik Suljo Agić. Davanjem svečane izjave pred Gradskim vijećem, novoizabrani predsjedatelj je preuzeo svoju dužnost i nastavio predsjedavati sjednicom.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute određene  inicijative. Tako je, između ostalih, Miro Lazović, zamjenik predsjedatelja Gradskog vijeća, uputio Gradskom vijeću na razmatranje inicijativu o uspostavi suradnje Grada Sarajeva i Grada Trabzona. Ova inicijativa je prihvaćena, te je postala inicijativom Gradskog vijeća.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba