U petak, 01.02.2013. u 12.30 sati održat će se press konferencija povodom pisma podrške predsjednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, NJ.E. sudije Theodora Merona, upućenog gradonačelniku Sarajeva Aliji Behmenu, u kojem podržava inicijativu Gradske uprave za uspostavljanje informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Sarajevu. Grad Sarajevo se uključio u realizaciju ovog izuzetno značajnog projekta obavezujući se da će obezbijediti odgovarajući prostor iz vlastitog budžeta, kako bi informacije o presudama i aktivnostima MKSJ-a bile dostupne široj javnosti.

Press konferencija će se održati u sali Gradske uprave, broj 320/III (ulica Hamdije Kreševljakovića 3)

Pozivamo Vašu ekipu da medijski poprati ovaj događaj i o njemu obavijesti javnost.