U povodu obilježavanja Dana državnosti BiH, danas je održana Zajednička svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva i Općinskih vijeća četiri gradske općine. Sjednicom su predsjedavali predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Marin Ivanišević i predsjedavajući Općinskih vijeća četiri gradske općine: Rizah Avdić, Muhamed Alaim, Nebojša Simić i Hamdija Lagumdžić.

U svom prigodnom govoru dr.sci. Husnija Kamberović, direktor Instituta za historiju Sarajevo, obraćajući se se vijećnicima Gradskog vijeća i Općinskih vijeća četiri gradske općine, diplomatskom koru i predstavnicima svih nivoa vlasti u zemlji, rekao je:
–  Teško je naći zemlju u Evropi koja je samo u jednom stoljeću promijenila šest državnopravnih okvira, a da pri tome, uprkos tim promjenama, nije došlo do unutarnjeg razaranja tkiva te države – Bosne i Hercegovine.

Događaj od 25. novembra 1943.g. je sigurno jedan od najznačajnijih događaja u našoj povijesti. Tog je dana, na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a donesena Rezolucija u kojoj je definirano da narodi BiH hoće da je njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska, bude slobodna i zbratimljena BiH, u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost i jednakost svih Srba, Hrvata i Muslimana. Ova je Rezolucija oživotvorila bosansku državnost i 1992. godine postala pravni temelj za referendum i međunarodno priznanje naše države. – istakao je dr Kamberović.

Dr Kamberović je, također, ukazao da se «danas ponovno počinje osporavati bh. identitet i BiH se prijeti nestankom. Odluke koje se moraju donijeti su krupne. Da li ćemo se svi s njima složiti? Sigurno je da nećemo, ali neka vrsta konsenzusa se mora i može pronaći. Ima u ovoj zemlji još uvijek političkih snaga iz reda svih njezinih naroda koji su spremni zalagati se za ravnopravnost unutar ove zemlje, te ravnopravnost ove zemlje unutar Evrope.»

– Bosna i Hercegovina nije zemlja apsurda. Ona jeste zemlja, koju su neki antropolozi opisivali kao zemlju u kojoj je «sve naopako», ali ipak zemlja koja je imala dostojanstvo, čak i onda kada je kao država privremeno nestajala sa povijesne pozornice – rekao je dr. Kamberović.

Izvor: Gradska uprava