U utorak 21.02.2006. godine u 10.00 sati, u amfiteatru zgrade Grada Sarajeva, ul. Hamdije Kreševljakovića 3, održat će se Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Tema ove sjednice je Suradnja Grada Sarajeva s nevladinim organizacijama, a u okviru koje će se razmatrati informacije o suradnji Grada Sarajeva s nevladinim organizacijama kroz podršku projektima iz oblasti društvenih djelatnosti u 2005. i 2006. godini, kao i suradnja Grada Sarajeva sa nevladinim sektorom kroz realizaciju projekta "Sarajevo zdravi grad".

Vijećnici će se upoznati i sa inicijativom Referentne grupe Sarajevo za potpisivanje sporazuma o suradnji s Gradom Sarajevom, koji bi postao osnova za institucionalizaciju te saradnje.

Pozivamo Vašeg novinara i fotoreportera/snimatelja da zabilježe ovaj događaj.

Izvor: Gradska uprava