Temeljem članka 35. stavak 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam Treću sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u srijedu 29.05.2013. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna dvorana Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu Druge sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 24.04.2013. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o razrješenju člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva

2. Prijedlog Odluke o izboru člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva
 
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulativnog plana “Kovačići” s Prijedlogom Odluke o provedbi Regulativnog plana “Kovačići”

4. Prijedlog Odluke o formiranju organizacijskog odbora za pripremu i provedbu kulturnog Programa „Sarajevo Europski most kultura 2014“

5. Prijedlog Odluke o davanju ovlasti Gradonačelniku Grada Sarajeva za formiranje Organizacijskog odbora za organizaciju „Europskog olimpijskog omladinskog festivala 2017. (EYOWF)“

6. Izvješće o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima Gradonačelnika Grada Sarajeva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine

7. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Sarajeva za razdoblje 01.01.- 31.12.2012. godine

8. Izvješće o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo za 2012. godinu

9. Izvješće o provedbi Odluke o uvjetima i postupku prihvaćanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2012. godini za područje kulture, sporta i obrazovanja

10. Izvješće o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu

11. Nacrt Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva

12. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulativnog plana “Stambena zona ŠIP” (područje općine Centar Sarajevo)

13. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta obnove Vijećnice

14. Informacija o aktivnostima Gradskog biznis centra

15. Informacija o realizaciji Programa djelovanja na unaprjeđenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i tjelesne aktivnosti

16. Informacija o realizaciji programa pomoći Grada Sarajeva rodiljama/majkama s djecom u 2012. godini

17. Informacija o realizaciji Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva za 2013. godinu

18. Informacija o stanju gospodarstva i zapošljavanja u gradu Sarajevu

19. Vijećnička pitanja i inicijative

PREDSJEDATELJ GRADSKOG VIJEĆA

Sabahudin Delalić

Broj: 01-05-678/13

Nadnevak: 09.05.2013. godine