Povodom učestalih nemilih događaja na Spomen-obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, zamjenik gradonačelnika Sarajeva Igor Kamočaji održao je danas u Gradskoj upravi radni sastanak sa predstavnicima Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995., Općine Centar, Policijske uprave Centar, KJKP „Rad“ i KJKP "Park". Tu se prije svega misli na neprimjerene napise, odnosno grafite na samom Spomen-obilježju koje je bilo veoma teško ukloniti ali i na neodgovorne i bahate vlasnike kućnih ljubimaca. Također su sa ove lokacije nestale table koje je postavio KJKP „Park“ a koje označavaju zabranu dovođenja kućnih ljubimaca. Zbog svega ovoga su posebno ogorčeni članovi Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. 

Kako je istaknuto na današnjem sastanku, policija je pronašla i procesuirala počinioce ovih događaja, eko – redari sve češće imaju problem sa vlasnicima kućnih ljubimaca, a Općina Centar je zbog ovakvih i sličnih pojava osigurala video nadzor na ovoj lokaciji, što je pomoglo policiji u rasvjetljavanju slučajeva.

Kako bi se ubuduće spriječili ovakvi nemili događaji, na današnjem sastanku je dogovoreno da se što prije formira mobilni tim (sastavljen od predstavnika policije, eko-redara, komunalnih preduzeća te Gradske uprave i gradskih općina) koji bi se bavio nadzorom na svim spomen-obilježjima a sa posebnim fokusom na Veliki park i Spomen-obilježje ubijenoj djeci, zatim da se stalno apeluje na građane da poštuju spomen-obilježja kao simbole stradanja i da prijavljuju nesavjesne građane i njihova neprimjerena ponašanja na prostoru gdje se ti spomenici nalaze, a bit će upućen i pisani zahtjev policiji i eko-redarima da pojačaju nadzor nad ovim lokacijama.