U-Informativnom-centru-o-Međunarodni-sud-za

Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima, danas je u saradnji sa Informativnim centrom o MKSJ-u u Sarajevu i WARM Festivalom, održao predavanja za studente WARM Akademije. Više od 20 studenata iz regiona, kao i međunarodnih učesnika Akademije pristustvovali su predavanjima o arhivama Tribunala i Mehanizma, te važnosti njihovog korištenja. Prof. dr. Ivo Komšić, ispred Grada Sarajeva pozdravio je učesnike i prezentirao historijat osnivanja Vijećnice, te objasnio saradnju Grada Sarajeva sa Tribunalom i Mehanizmom.

Anisa Sućeska je ispred Program Mehanizma za informisanje govorila o sadržaju i važnosti arhiva, te njihovoj dostupnosti javnosti. Ispred Informativnog centra o MKSJ, Ismena Čaušević je studentima prezentovala rad, osnivanje i mandat centra kroz naslijeđe arhiva i rada MKSJ i Mehanizma. Studenti su bili uključeni u diskusiju kroz seriju pitanja i komentara.

Posjeta studenata Warm Akademije akademije završena je obilaskom izložbene komponente i replike sudnice broj 2. koju je Mehanizam donirao Gradu Sarajevu u aprilu 2018. godine.

Predavanja za studente su održana u sklopu desetodnevne kampanje Pamtimo genocid u Srebrenici pokrenute od strane Mehanizma 9. jula ove godine.