Treći dan nacionalnih manjina, u okviru kojeg će biti organizovana panel diskusija na temu „Položaj i problemi nacionalnih manjina u gradu Sarajevu“, održat će se  u srijedu, 04. novembra u gradskoj Vijećnici sa početkom u 11.00 sati. U fokusu interesovanja učesnika panel diskusije bit će pitanja opstanka nacionalnih manjina, obzirom na probleme sa kojima se oni suočavaju – pronalaženje adekvatnog prostora i finansiranja udruženja.

Nakon  izlaganja i diskusije udruženja nacionalnih manjina, trebala bi se usvojiti Deklaracija nacionalnih manjina, koja će biti dostavljena i svim relevantnim institucijama.

 Prvi i Drugi dan nacionalnih manjina, uspješno su održani u martu i junu ove godine, kada su udruženja predstavili nacionalna jela, pića i rukotvorine, te svoj folklor.

 Projekat „Dani nacionalnih manjina“ implementira Grad Sarajevo, a finansira ga Evropska unija i Vijeće Evrope u okviru zajedničkog programa pod nazivom „Unapređenje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi“.