Treći dan nacionalnih manjina, u okviru kojeg će biti organizirana panel diskusija na temu „Položaj i problemi nacionalnih manjina u gradu Sarajevu“, održat će se  u srijedu, 04. studenoga u gradskoj Vijećnici s početkom u 11.00 sati. U fokusu interesa sudionika panel diskusije bit će pitanja opstanka nacionalnih manjina, s obzirom na probleme s kojima se oni suočavaju – pronalaženje odgovarajućeg prostora i financiranja udruge.

Nakon  izlaganja i diskusije udruge nacionalnih manjina, trebala bi se usvojiti Deklaracija nacionalnih manjina, koja će biti dostavljena i svim relevantnim institucijama.

Prvi i Drugi dan nacionalnih manjina, uspješno su održani u ožujku i lipnju ove godine, kada su udruge predstavili nacionalna jela, pića i rukotvorine, te svoj folklor.

Projekt „Dani nacionalnih manjina“ implementira Grad Sarajevo, a financira ga Europska unija i Vijeće Europe u okviru zajedničkog programa pod nazivom „Unapređenje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Europi“.