U ponedjeljak, 22.03.2010. u 12 sati, gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen potpisat će sa direktorima KJKP „Rad“ Selimom Babićem, KJKP „Park“ Rešadom Pašićem i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Vahidom Muharemovićem Sporazum o realizaciji projekta „Posao za sve u 2010. godini“. Projekat „Posao za sve u 2010. godini“ podrazumijeva zapošljavanje nezaposlenih osoba sa područja grada Sarajeva u KJKP „Rad“ i „Park“ na period do šest mjeseci, u kojem će zaposleni radnici ostvarivati sva prava iz radnog odnosa.

Potpisivanje sporazuma će se održati u sali Gradske uprave br.320/III (ul. Hamdije Kreševljakovića 3).

Pozivamo Vašu ekipu da medijski poprati ovaj događaj i o njemu obavijesti javnost.