„Lokalna vlast za društva zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Europi”, tema je Konferencije održane danas u Sarajevu, koju je otvorio gradonačelnik Sarajeva prof. dr. Ivo Komšić. Uz riječi dobrodošlice, gradonačelnik Sarajeva je istakao kako je ovo prva konferencija u našoj regiji koja daje priliku da se razmotre prednosti uspostavljanja dvije mreže: bosansko – hercegovačke i regionalne mreže gradova zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Europi, odnosno, postojanja ključne uloge gradova u prevladavanju podjela na osnovu identiteta.

Konferencija je potom nastavila rad kroz naredne četiri sesije: lokalna vlast za društva zajedničkih vrijednosti; promocija društva zajedničke vrijednosti u jugoistočnoj Europi – lokalne vlasti i  nacionalne vlade; promocija društva zajedničke vrijednosti u jugoistočnoj Europi – lokalne vlasti i lokalna zajednica; zajednički gradovi za društva zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Europi; te su se nakon diskusija o potrebi jačanja veza s lokalnim vlastima s ciljem osiguravanja učinkovitijeg pristupa izgradnji zajedničkog grada donijeli sljedeći zaključci.

Jedan od zaključaka je da Grad Sarajevo s gradonačelnicima i načelnicima u Bosni i Hercegovini koordinira aktivnosti u svezi usuglašavanja teksta sarajevske deklaracije kojom će se formirati mreža gradova zajedničkih vrijednosti u Bosni i Hercegovini.

Potom je zaključeno da gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić zajedno sa zamjenicom gradonačelnika Tirane, Brunildom Paskali koordinira aktivnosti s regionalnim gradonačelnicima gradova od Ljubljane do Skoplja i Tirane, kako bi se formirala mreža gradova zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Europi.

Na Konferenciji je prihvaćen prijedlog gradonačelnika Komšića da Grad Podgorica bude organizator sljedećeg sastanka, na kojem će učešće uzeti gradonačelnici i načelnici regije jugoistočne Europe i Bosne i Hercegovine.

Konferencija „Lokalna vlast za društva zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Europi” održana je u organizaciji Grada Sarajeva,  Projekt društva zajedničkih vrijednosti „Club de Madrid” i Fondacije društva zajedničkih vrijednosti Sarajevo. Pored predstavnika lokalnih vlasti iz regije i naše zemlje, učešće u Konferenciji su uzeli i predstavnici Vijeća Europe, kao i međunarodni eksperti.