“Lokalna vlast za društva zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Evropi”, tema je Konferencije održane danas u Sarajevu, koju je otvorio gradonačelnik Sarajeva prof. dr. Ivo Komšić. Uz riječi dobrodošlice, gradonačelnik Sarajeva je istakao kako je ovo prva konferencija u našoj regiji koja daje priliku da se razmotre prednosti uspostavljanja dvije mreže: bosansko – hercegovačke i regionalne mreže gradova zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Evropi, odnosno, postojanja ključne uloge gradova u prevazilaženju podjela na osnovu identiteta.

Konferencija je potom nastavila rad kroz naredne četiri sesije: lokalna vlast za društva zajedničkih vrijednosti; promocija društva zajedničke vrijednosti u jugoistočnoj Evropi – lokalne vlasti i  nacionalne vlade; promocija društva zajedničke vrijednosti u jugoistočnoj Evropi – lokalne vlasti i  lokalna zajednica; zajednički gradovi za društva zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Evropi; te su se nakon diskusija o potrebi jačanja veza s lokalnim vlastima u cilju osiguravanja efikasnijeg pristupa izgradnji zajedničkog grada donijeli sljedeći zaključci.

101281-1

101279-1

Jedan od zaključaka je da Grad Sarajevo sa gradonačelnicima i načelnicima u Bosni i Hercegovini koordinira aktivnosti u vezi usaglašavanja teksta sarajevske deklaracije kojom će se formirati mreža gradova zajedničkih vrijednosti u Bosni i Hercegovini.

101278-1

Potom je zaključeno da gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić zajedno sa zamjenicom gradonačelnika Tirane, Brunildom Paskali koordinira aktivnosti sa regionalnim gradonačelnicima gradova od Ljubljane do Skoplja i Tirane, kako bi se formirala mreža gradova zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Evropi.

101277-1

Na Konferenciji je prihvaćen prijedlog gradonačelnika Komšića da Grad Podgorica bude organizator sljedećeg sastanka, na kojem će učešće uzeti gradonačelnici i načelnici regije jugoistočne Evrope i Bosne i Hercegovine.

Konferencija “Lokalna vlast za društva zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Evropi” održana je u organizaciji Grada Sarajeva,  Projekt društva zajedničkih vrijednosti „Club de Madrid” i Fondacije društva zajedničkih vrijednosti Sarajevo. Pored predstavnika lokalnih vlasti iz regiona i naše zemlje, učešće u Konferenciji su uzeli i predstavnici Vijeća Evrope, kao i međunarodni eksperti.