U-Sarajevu-se-održava-Prva-akademija-za-menadžment-u-kulturi

U partnerstvu Grada Sarajeva i Goethe-Instituta BiH održava se Prva akademija za menadžment u kulturi. Sarajevo je pored Soluna, Bukurešta i Sofije, četvrti grad domaćin akademije.

Cilj je da se potakne proces edukacije onih koji već rade u kulturi i kulturnim institucijama, kao i onih koji imaju ambicije da se bave tim poslom. Također bi akademija trebala da ponudi efikasne modele kako za kreiranje dugoročne strategije razvoja kulture, tako i za unaprjeđenje uvjeta i poslovanja u institucijama i organizacijama kulture Grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine.

Vrhunski predavači iz Njemačke, regije i BiH, kroz radionice i forume, učesnicima Sarajevske akademije prenijeli su svoja znanja i iskustva do sada u oblastima, poput strategije razvoja kulture, obezbjeđivanja prostora u kulturi, diplomatije u kulturi. Danas u Vijećnici se razgovara o interdisciplinarnoj saradnji u kulturi.

Tokom posljednja dva dana trajanja Prve sarajevske akademije za menadžment u kulturi, u petak i subotu, 11. i 12. maja, u fokusu predavanja će biti veće učešće publike, javni angažman i razvoj kulturne zajednice, te javno-privatno partnerstvo i sponzorstvo u kulturi.