U-sklopu-performansa-za-Dan-grada-Ska-ka-sa

Grad Sarajevo je ovogodišnji 6. april obilježio i zanimljivim performansom kako bi se afirmiralo bosanskohercegovačko književno stvaralaštvo.

Studenti Filozofskog fakulteta su danas na više lokacija u starim i centralnim dijelovima Sarajeva – od Sebilja do BBI centra, čitali poeziju savremenih i starijih bosanskohercegovačkih pjesnika, koji su pisali o Sarajevu i BiH.

Na lokacijama na Baščaršiji i kod Vječne vatre pridružio im se i gradonačelnik Abdulah Skaka, navodeći da se na ovaj način, želi skrenuti pažnja na važnost knjige.

Za to vrijeme dijelili su se flajeri sa imenom grada Sarajeva, napisan na svih pet bosanskih pisama: dva savremena – latinica i ćirilica i tri tradicionalna – glagoljica, bosančica i arebica, a sve s ciljem promocije bogatstva kulturnih raznolikosti Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Grad Sarajevo je organizirao ulični performans u saradnji sa Društvom pisaca BiH i s Katedrom književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kao i sa Institutom za jezik Univerziteta u Sarajevu.