U sklopu projekta „Rim i Sarajevo za Evropu“ danas je u Vijećnici održana obuka državnih službenika i studenata na temu ”Sporazum iz Rima, 60 godina kasnije; četiri slobode u svakodnevnom životu građana”.

Obuku je vodila doc. dr. Nedžma Džananović, koja je akcenat stavila na historijat eurounijskih integracija i institucija EU, na politiku i proces proširenja EU, te posebno na položaj BiH u procesu eurounijskih integracija. Učesnici su aktivno učestvovali u svim diskusijama, donoseći zanimljive zaključke. Na kraju obuke, svim učesnicima su uručeni certifikati.