Uređenje korita rijeke Miljacke je jedan od prioriteta aktuelne gradske administracije.


Radovi su u toku, a osigurano je redovno uređivanje i održavanje, koje između ostalog podrazumijeva sanaciju i pjeskarenje zidova korita od Bentbaše, te produbljivanje korita na lokaciji Latinske Ćuprije.

Godinama je korito bilo zapušteno, a značajni radovi pokrenuti su na inicijativu gradonačelnika Sarajeva, Abdulaha Skake.

“Ovakvim projektima Sarajevo želimo učiniti ljepšim i ugodnijim mjestom, kako za naše građane, tako i za turiste”, istakao je gradonačelnik Skaka.